Sponsors van de vereniging

De gemeentelijke gebruikersvereniging TYPO3gem wil kennis, ervaring en ontwikkelingen delen met leden en leveranciers. Leveranciers worden als sponsor van de vereniging deel van het netwerk en krijgen de ruimte om zich te profileren. 

Sponsoren nemen deel aan de netwerkwerkbijeenkomsten vanuit de gedachte samen te ontwikkelen rondom Open Source software TYPO3.

Voordelen van het sponsorschap:

  • Kosteloos deelnemen aan alle werkgroepen
  • Kosteloos deelnemen aan congressen jaarcongres
  • Deelname Flexconnect groepen (in principe kosteloos]
  • Lidmaatschap geeft stemrecht tijdens de algemene ledenvergaderingen (niet voor sponsors)

Dienstverleners mogen één DV-lid (en meerdere mede-leden) afvaardigen. DV-leden betalen een
contributie van €320 per jaar en hebben geen stemrecht.


Sponsor worden?

Laat het ons weten!