Gemeente Katwijk: Keus voor TYPO3gem bleek een heel goede

'In onze voorbereiding voor een nieuw CMS in 2011 stuitten we al snel op het bestaan van TYPO3gem, de gemeentelijk community rondom het TYPO3-CMS. Vrij snel na de keuze voor het nieuwe CMS zijn we aangesloten bij de community. Eigenlijk zonder een goed idee te hebben wat het inhield en wat wij er aan konden hebben.

Inmiddels doen we actief mee in de gebruikersvereniging. Dat is vooral in de werkgroep Wat. Deze werkgroep komt maandelijks bij elkaar, en met de vertegenwoordigers vanuit de verschillende gemeenten praten we over de ontwikkelingen die ons bezighouden. Het is verrassend om te merken dat dit voor de meeste gemeenten ver dezelfde onderwerpen gaat, en dan is het prettig om van vakgenoten te horen hoe zij over die onderwerpen denken.

Een ander groot voordeel van TYPO3gem is het gezamenlijk ontwikkelen van modules. Omdat je weet waar andere gemeenten mee bezig zijn, kun je ook besluiten om samen op te trekken bij het ontwikkelen van onderdelen van je website. Financieel gezien is dat erg prettig. Ook fijn om dit samen met collega's van andere gemeenten te doen.

Een laatste voorbeeld van de voordelen van lid zijn van TYPO3gem is de algemene ledevergadering. Naast de verplichte onderdelen van een ledenvergadering, wordt daar ook tijd besteed aan workshops. Vooraf wordt bij de leden gepeild waar behoefte aan is. Afgelopen jaar was het onderwerp social media. Heel inspirerend.

Naast halen, proberen we ook te brengen. Zo hebben we de afgelopen maanden verschillende gemeenten uit de regio op bezoek gehad, die allen voor de keuze stonden van een nieuw CMS. Ook hebben we meegedaan in de werkgroep GVOP (gemeenschappelijk voorziening voor officiele publicaties). De werkgroep heeft alle opties rond deze nieuwe voorziening in kaart gebracht en een advies uitgebracht aan alle leden van de vereniging.

Dus wat ooit misschien een onbewuste keuze was, leek achteraf een heel goede keuze!'

Auteur: Joke Ouwehand