Lidmaatschap verbindt professionals

Professionals die lid zijn van TYPO3gem verrijken hun netwerk met een plek waar kennis wordt gedeeld en samenwerking en ontstaan in het ontwikkelen van digitale dienstverlening. Leden mogen kosteloos deelnemen aan alle werkgroepen, aan workshops van de vereniging, aan de algemene ledenvergadering en aan de congressen.

Lid worden kan als professional verbonden aan een gemeente of overheidsinstantie voor €480 per kalenderjaar.

Sponsors

Dienstverleners mogen één DV-lid (en meerdere mede-leden) afvaardigen. DV-leden betalen een contributie van €320 per jaar en hebben geen stemrecht.