Overstap naar een Open Source framework zal efficiëntie van Duitse overheidsdiensten verbeteren

Duits overheids-CMS stapt over op TYPO3

Delen en hergebruiken is een basisprincipe voor efficiëntie in publieke IT-diensten. In deze geest biedt de Duitse overheid de "Government Site Builder" (GSB) aan als basis voor overheidswebsites. De GSB is een web content management oplossing voor de creatie, kwaliteitsborging, vrijgave en publicatie van content op internet, intranet en extranet, speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de Duitse publieke sector. De Duitse overheid ziet GSB als een startpunt voor overheidsdiensten om responsieve, d.w.z. voor mobiele toepassingen geoptimaliseerde, websites te creëren, waarbij verschillende niveaus van aanpassing mogelijk zijn. Belangrijk is ook dat het een kader biedt dat voldoet aan de technische eisen van de Duitse overheid en de creatie van toegankelijke, drempelvrije webinhoud ondersteunt.

Toch hebben de Duitse openbare IT-diensten, die van dergelijke oplossingen gebruik willen maken, lang geworsteld met de federale structuur van het land, wat heeft geleid tot versnippering en verminderde efficiëntie. Een belangrijke stap om deze inefficiënties te verminderen was de oprichting van het ITZBund, oftewel het federale centrum voor informatietechnologie, in 2016 en de maker van het GSB. Het ITZBund zet de consolidatie voort van de ongelijksoortige IT-diensten van de federale ministeries die eerder individueel waren voor elk ministerie.

Vanaf het begin van de digitalisering is delen en hergebruiken een doel voor de Duitse overheidsdiensten. Het kader van de "Kiel resoluties" werd voor het eerst aangenomen in 1979 en maakte een dergelijk delen en hergebruik mogelijk van wat toen "geautomatiseerde processen" werden genoemd tussen het federale, regionale en gemeentelijke niveau van de Duitse overheden. Een van de aspecten die in de Kiel-resoluties werden geregeld was de ingewikkelde afhandeling van licentierechten in gevallen van gemeenschappelijk gebruik en hergebruik, en dat blijft tot op de dag van vandaag een uitdaging.

De vorige versie van de Government Site Builder 7 (GSB 7) was gebaseerd op een commercieel contentmanagementsysteem. Daarom was het verkrijgen van een licentie een betaald onderdeel voor de administraties van de GSB 7 (software). Met dit systeem dragen de uitvoerende instanties zelf de jaarlijkse kosten.

Met GSB 10 heeft ITZBund al besloten een Open Source framework als basis voor de software te nemen. Self-hosting of, voor federale overheden, hosting door ITZBund waren mogelijk. Door het Open Source-karakter is het gebruik van de GSB-software vanaf versie 10 gratis voor overheden en instellingen van de federale overheid. Met deze stap zet ITZBund al een stevige stap om de adoptie van zijn aanbod bij overheden te vergroten, maar als maatwerksoftware draagt ITZBund de grootste kosten voor ontwikkeling en onderhoud.

Met de nu beschikbare versie 11 van het GSB zet ITZBund de logische volgende stap in zijn Open Source reis: De adoptie van een gevestigd Open Source framework met TYPO3. Dit betekent dat ITZBund gebruik kan maken van de kracht van de Open Source gemeenschap, waardoor de ontwikkelings- en onderhoudskosten dalen en tegelijkertijd kan profiteren van de innovatieve kracht van de gemeenschap. Uit gegevens van CMS census blijkt dat ongeveer 19% van de Duitse overheidswebsites nu gebaseerd is op GSB, terwijl de meerderheid gebaseerd is op TYPO3. Het is dus een verstandige stap om TYPO3 over te nemen als het al gevestigde framework bij uitstek voor overheidswebsites en te profiteren van de synergetische effecten van deze migratie.

Het ITZBund ziet zelf enkele voordelen in deze nieuwe aanpak, waaronder

  • TYPO3 is ontworpen voor professioneel, toegankelijk, veilig, stabiel en schaalbaar gebruik en profiteert van een actieve open source gemeenschap in Duitstalige landen.
  • Door het grote aantal relevante functies is snel onderhoud en service mogelijk.
  • Door het wijdverbreide gebruik van TYPO3 in de federale administratie kan een eenvoudige GSB-migratie en een snelle gewenning worden verwacht.
  • Een langdurige ondersteuning van 3 jaar is belangrijk voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het TYPO3 CMS.

Deze stap naar Open Source is in lijn met de strategische richting van de Duitse overheid om soevereine oplossingen te bieden. Daaronder het besluit van 2018 om de "Federale Cloud" te baseren op de Open Source oplossing Nextcloud, de oprichting van het Centrum voor Digitale Soevereiniteit onder de federale CIO en de oprichting van de dPhoenixSuite als gestandaardiseerde softwarewerkplek voor de publieke sector.


Dit artikel is een vertaling van het oorspronkelijke artikel door Sivan Pätsch [Open Source Observatory (OSOR)]: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/german-government-cms-switches-typo3

Photo by Kilian Seiler on Unsplash