Open Website Alliance opgericht door Drupal, Wordpress, TYPO3 en Joomla

De internationale gemeenschapsorganisaties achter Drupal, Joomla, TYPO3 en WordPress bundelen hun krachten in de Open Website Alliance. De leden van de Alliantie zijn verenigd in hun gedeelde waarden en hun boodschap aan besluitvormers om altijd open source software te kiezen boven propriëtaire systemen. Aanleiding is de oproep aan de EU om keuzevrijheid en veiligheid op internet te beschermen. Met de samenwerking willen de aangesloten platformen de wereldwijde community's aan elkaar verbinden en strategisch inzetten op de zakelijke markt.

De OWA vertegenwoordigt het contentmanagementsysteem (CMS) achter grofweg de helft van alle websites die nu online staan. De Open Website Alliance is opgericht om de keuze voor opensourcesoftware te promoten en om de samenwerking tussen gratis en opensource webcontentmanagementprojecten te vergemakkelijken en zo openheid, vertrouwen en kwaliteit te bevorderen. Andere organisaties die zich bezighouden met gratis en opensource CMS worden aangemoedigd een lidmaatschap aan te vragen.

“Opensourcesoftware heeft alles te maken met samenwerken voor het gemeenschappelijke belang”, aldus president Olivier Dobberkau van TYPO3 Association over het nieuws. “Het verkiezen van opensourcesoftware boven eigen software heeft grote positieve effecten en ondersteunt internationale samenwerking, democratische praktijken en een vreedzame samenleving.”

Samenwerking op bestuurlijk niveau

De OWA is het resultaat van de samenwerking tussen Drupal AssociationOpen Source Matters (Joomla), de TYPO3 Association, en het WordPress Project in het kader van een oopen brief aan de Europese Unie.

Dit samenwerkingsverband is uniek en verbindt leden op bestuurlijk niveau. Dit houdt in dat organisaties zowel de strategie als de maatregelen gemakkelijker kunnen coördineren. Er ontstaat een uniform platform dat nieuwe samenwerkingsprojecten tussen gemeenschappen bevordert en bestaande projecten versterkt.

Het leiderschap van de organisatie is ook gebaseerd op samenwerking. De OWA kent een roulerend voorzitterschap en alle beslissingen worden genomen op basis van consensus.

“Samenwerking is altijd al de spil van open source geweest”, aldus Olivier Dobberkau. “De Open Website Alliance is echter een nieuw voorbeeld van een productcategorie die verenigd achter gedeelde waarden staat en promoot dat open source de beste keus is.”

Een gezamenlijk standpunt voor opensourcesoftware

Volgens de doelstelling van de OWA is het zo dat de “leden zich er gezamenlijk toe verplichten om potentiële eigenaren en ontwikkelaars van websites aan te moedigen om altijd opensourcesoftware boven eigen systemen te verkiezen en toe te lichten waarom deze beslissing de eerste en belangrijkste te nemen beslissing is bij een websiteproject. Via het behartigen van deze belangen bieden we alle opensource CMS-projecten extra mogelijkheden."

In de doelstelling staat verder dat het samenwerkingsverband een “gemeenschap van gemeenschappen is, die is gestoeld op openheid, vertrouwen en kwaliteit, en het bevorderen ervan”. Het samenwerkingsverband streeft ook naar het “verbeteren van de publieke perceptie van opensourceprojecten, de betrouwbaarheid van opensourcesoftware, [en] de kwaliteit en veiligheid van opensource gemeenschappen", door “een platform te zijn waar leden de beste praktijken kunnen delen en bespreken.“

Rekening houdend met de verspreide en samenwerkende aard van opensourcesoftware (ook buiten contentbeheer), omvat de OWA ook de ondersteuning van upstream-afhankelijkheden: “Wanneer mogelijk moet de OWA ook de opensourceprojecten en gemeenschappen van derden ondersteunen, waarvan onze projecten afhankelijk zijn.”

Gezamenlijke waarden voor het open web

Naast de belofte tot gezamenlijke samenwerking, houden de OWA-leden zich ook aan het Open Web Manifesto. Dit baanbrekende manifest is oorspronkelijk van de Drupal Association en is een toewijding aan het web als ondersteunend hulpmiddel dat is gebouwd op vrijheid en decentralisatie: “Voor iedereen in de wereld, ongeacht achtergrond, identiteit, vaardigheden, rijkdom of status vormt als gebruiker, bouwer, architect en innovator het open web een thuis. Het vereist participatie: het open web is een gedeeld hulpmiddel en een gedeelde verantwoordelijkheid, ondersteund door een bewuste keuze en een gezamenlijke inspanning.”

Na gebruik te maken van het concept van gedeelde verantwoordelijkheid vervolgt het manifest met de beschrijving van het open web als beschermer van privacy en vrije meningsuiting. Het dient ook om “de volgende generatie innovators en ondernemers te ondersteunen” en het “moet veerkrachtig zijn in een veranderende wereld en niet worden gedomineerd door een paar uitverkorenen.”

TYPO3 Association is een trotse mede-oprichter

“Samen vormen we het fundament voor hoe de digitale wereld werkt, hoe toekomstige generaties leven, werken, met elkaar in verbinding staan en zichzelf uitdrukken. Zolang onze software bestaat, is dat fundament een open web dat opensource is met open toegang en dat altijd openstaat voor verbetering.”

De TYPO3 Association is trots om actief betrokken te zijn bij de mede-oprichting van een samenwerkingsverband dat zo nauw verweven is met de visie, missie en het doel van het TYPO3 Project. De hoop is dat meer gemeenschappen zich zullen aansluiten en dat de AWO een inspiratie vormt voor andere opensource sectoren.