Jasper Ludolph: "Succesvolle participatie door effectieve eenvoud"

Voor iedere gemeente is participatie een blijvend actueel thema. Burgers informeren, consulteren en co-creëren komt bij elk onderwerp om de hoek kijken. De manier waarop verschil nogal per gemeente.

Voor iedere gemeente is participatie een blijvend actueel thema. Burgers informeren, consulteren en co-creëren komt bij elk onderwerp om de hoek kijken. De manier waarop verschil nogal per gemeente.

Jasper Ludolph van METT adviseert uiteenlopende gemeenten bij het vinden van passende vormen voor online participatie en nam de bezoekers van het voorjaarscongres van TYPO3gem mee in de mogelijkheden van participatie, de impact en consequenties ervan. Hoewel Jasper met name online participatie ontwikkelt, ziet hij het belang van variatie in participatiemogelijkheden om alle lagen van de doelgroep te betrekken.

“Participatie is een term die goed gedefinieerd moet worden op het moment dat erover gesproken wordt”, stelt Jasper. “Ga op zoek naar een heldere, kritische vraag. Mensen willen meedoen wanneer ze weten waar het over gaat en het belang ervan inzien. Maar misschien nog wel het belangrijkste… Als ze er vertrouwen hebben dat hun bijdrage zin heeft.” Als de participatievraag helder is zijn vormen snel te vinden. Online kan het al door reacties op artikelen toe te laten, te werken met sterren of cijfers die op voorstellen gegeven kunnen worden of door te laten reageren op stellingen.

Toch is het stellen van de kritische vraag en het opzetten van de mogelijkheid tot deelname nog niet alles wat aandacht nodig heeft. Naast het voorbereiden en ontwikkelen zal communicatie en nazorg onderdeel van het proces moeten zijn. Communicatie om de mensen te informeren en te motiveren, nazorg om te vertellen wat het resultaat geweest is dankzij de participatie. Gemeenten kunnen zo bouwen aan een gemeente waar men zich betrokken weet.

Jasper Ludolph was spreker tijdens het TYPO3gem voorjaarscongres 2019.