De Roadmap-groep

De gemeenten staan aan het roer voor de doorontwikkeling van de verschillende distributies. In de Roadmap-werkgroep komen de architect van de Stichting T3gem-Distributies en de gebruikers van de betreffende distributie regelmatig bij elkaar om de roadmap aan te vullen en vast te stellen. De roadmap is een lijst van gewenste functies (of onderhoud daarop) voorzien van een kostenraming in een door de werkgroep bepaalde prioritering. In principe wordt alle contributie die bij de Stichting wordt ingelegd besteed voor onderhoud en doorontwikkelingen van de distributie.

De Roadmap-werkgroep wordt gefaciliteerd door de vereniging TYPO3gem en is onafhankelijk van de Stichting. Hiermee is de roadmap een belangrijk instrument voor de innovatie van de distributie. De Stichting kan hiermee maximaal inspelen op de wensen van de gebruikers en kan zo haar verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de ontwikkeling van de distributie optimaal invullen. De enige beperkende factor is de beschikbaarheid van financiƫle middelen.

Het is belangrijk dat er genoeg deelnemende gemeenten zijn om de uitvoering van de roadmap te kunnen financieren. Anderzijds werkt de Stichting zonder winstoogmerk. In aanvang wordt de contributie vastgesteld op de gangbare commerciƫle kostprijs voor de geboden functionaliteit minus 25%. Als een distributie is uitontwikkeld of als er meer contributie (bij veel deelnemende gemeenten) beschikbaar komt dan nodig is, dan wordt de contributie naar beneden bijgesteld. De contributie voor een distributie wordt in overleg met de Roadmap-werkgroep door de Stichting bepaald.

De bibliotheek van functies (de Repository) is op dit moment een verzameling van zo'n 30 modulen en functies die voortkomen uit het productaanbod van alterNET. TYPO3gem wil in afwachting van de eerste T3gem-distributie klanten de Roadmap-groep gaan bemensen met gebruikers die nu de alterNET-distributie gebruiken. Binnenkort worden de betrokken leden uitgenodigd voor de 1e vergadering van de Roadmap-groep.