Partners met aanverwante producten

Veel gemeenten die gebruik maken van TYPO3 gebruiken ook e-Formulieren van NVSI/Lost Lemmon. Nu er een TYPO3-distributie (SAAS) is ligt het voor de hand om in die omgeving ook een implementatie van e-Formulieren op te nemen met een beter koppelvlak dan mogelijk is met TYPO3-implementaties in eigen beheer. Zo wordt er nu ook gesproken met TimeBlocker (afsprakenmodule) en SDU (VIND-producten en diensten catalogus). Allemaal met het doel om in onze distributies het gehele eco-systeem van gemeentelijke functionaliteit aan te kunnen bieden.

Vanzelfsprekend komen alle koppelvlakken met back-end systemen (DMS'en, Zaaksystemen en dergelijke) die al in de vereniging aanwezig zijn beschikbaar in de distributie. Ook daar gaan we met de bedrijven om de tafel om de koppelvlakken met onze distributie veel beter te maken dan mogelijk is bij lokale TYPO3-installaties.

Bedrijven die met hun (SAAS-)producten willen aansluiten bij de T3gem-Distributies zijn van harte welkom. Mail naar: bestuur@t3gemd.nl