Lidmaatschap en kosten

Als een gemeente na een testperiode besluit om serieus met GEM-Site aan de slag te gaan, dan zal de stichting op verzoek een globale opgave maken van de stappen die nodig zijn om de website in productie te krijgen. Daarin zit ook een kostenraming. De kosten bestaan uit de volgende componenten:

  • Een eenmalig advies/implementatie-traject om te bepalen welke vormgeving, functies en koppelvlakken met backend-applicaties nodig zijn. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de wensen van de gemeente. Zo spelen het aantal koppelvlakken en eventuele speciale wensen een belangrijke rol. In het ideale geval hoeft er niets ontwikkeld te worden en is het klaarzetten van de website een kwestie van parameters. Als er wel nieuwe koppelingen of functies gewenst zijn dan wordt deze voorgelegd aan de Roadmap-groep en wordt een indicatie afgegeven of en op welke termijn de functie zal worden ontwikkeld. Alles wat wordt ontwikkeld wordt beschikbaar voor iedereen.
  • Gemeenten nemen GEM-site in gebruik op het moment dat de Website live gaat. Dat betekent dat deze is overgezet naar het productie-domein. Vanaf dat moment betaalt de gemeente een vaste contributie per jaar per Website aan de Stichting TYPO3gem-Distributies. Binnen een website mogen onbeperkt sub-websites worden aangemaakt. De contributie is afhankelijk van het aantal inwoners. 
  • De gemeente wordt lid van TYPO3gem en mag deelnemen aan de vergaderingen en werkgroepen van de vereniging. De kosten hiervoor bedragen € 480,- per jaar. Dit zijn de Jaarlijks ALV-vergaderingen die meestal worden gecombineerd met workshops voor en door leden en geĂ¯nteresseerden. Belangrijk is de Roadmap-werkgroep die de koers van de ontwikkeling van de distributie bepaalt. Gemeenten die deelnemen mogen een of meer deelnemers afvaardigen.
  • In uitzonderlijke gevallen kan er ook maatwerk-functionaliteit worden ontwikkeld. Als een gemeente dat wil kan deze voor eenmalige kosten zo'n functie laten ontwikkelen. Afspraak is dan wel dat de functie zo universeel mogelijk wordt ontwikkeld en daarna ook voor alle andere gemeenten beschikbaar komt en wordt toegevoegd aan de functie-bilbliotheek.