Instappen nog gemakkelijker!

TYPO3gem verenigt zo'n 60 gemeenten die samenwerken rond het CMS TYPO3. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan en kunnen de professionals van de afdeling Communicatie/ICT van de verschillende gemeenten elkaar vinden in de oplossingen die al zijn ontwikkeld.

Het inzetten van TYPO3-distributies is een volgende stap in de samenwerking, waarbij de drempel om mee te doen nog lager is geworden. Instappen is gemakkelijk door eerst een testwebsite te (laten) genereren en ermee te gaan experimenteren. Al doende kom je vanzelf op de keuzes die gemaakt moeten worden rond vormgeving, content-strategie en de functionaliteit.

Natuurlijk gaat de stichting helpen bij deze vraagstukken, maar in de vereniging is er ook veel ervaring en bereidheid om een collega-gemeente op weg te helpen.

In principe is het bestaande distributie-systeem van AlterNet opgewaardeerd tot het distributie-systeem van de Stichting. In de praktijk draaien nu al een aantal gemeenten in het distributie-systeem. Voorbeelden daarvan zijn de gemeenten Zandvoort en Zeist. Het systeem is dus operationeel en er kan getest worden.

Wilt u een test-site? Neem dan contact met ons op. Bestuur@T3gemD.nl