Stichting TYPO3gem-Distributies

Nadat de vereniging op 24 november 2016 groen licht gaf is de stichting T3gem-Distributies op 20 januari 2017 formeel opgericht door het deponeren van de statuten en inschrijving in de KvK. De Stichting is een afzonderlijke rechtspersoon gelieerd aan TYPO3gem, die in staat is om producten te exploiteren. Zij doet dat zonder winstoogmerk en werkt met een gezond vermogen nodig voor het voortbestaan van de Stichting.

De stichting heeft een bestuur (bestuur@t3gemd.nl) bestaande uit de twee bestuursleden van TYPO3gem en de respectievelijke directeuren van de deelnemende TYPO3-dienstverleners alterNET, Com-Products, Netcreators en PM Internet Solutions. Samen 6 bestuurders die besluiten nemen op basis van vijf stemmen voor.

De deelnemende partijen investeren (met risicodragend kapitaal) in de oprichting van de stichting en de ontwikkeling van de eerste GEM-producten (GEM-Site, GEM-Intranet en GEM-App). Zodra de stichting voldoende inkomsten heeft om het onderhoud en de ontwikkeling van de GEM-Producten te financieren kan ook begonnen worden met de aflossing van de leningen. De onderneming is succesvol als alle leningen zijn afgelost en er voldoende deelnemende gemeenten zijn om de GEM-producten te kunnen onderhouden en door-ontwikkelen.

De stichting is flink op weg met de inrichting van het bedrijf. Het distributie-systeem is intussen operationeel en verschillende gemeenten (bijvoorbeeld gemeente Zeist en Zandvoort) worden al vanuit dat systeem bediend. Adresgegevens:

 • Stichting T3gem-Distributies
  KvK-nr: 67896405
  Klarendalseweg 71
  6822GB Arnhem
  tel: 026 4421950
  website: www.typo3gem.nl

We werken nu aan eigen websites voor de stichting en haar producten. Op het MEET TYPO3 congres gaan we deze feestelijk lanceren.