's-Hertogenbosch: Aangaan lidmaatschap was verstandige keuze

'De gemeente 's-Hertogenbosch heeft zich kort na de uitrol van haar TYPO3-website, in 2011 aangesloten bij TYPO3gem. Waarom niet eerder? Gewoon, omdat we niet van het bestaan van TYPO3gem op de hoogte waren.


Na twee jaar lidmaatschap staat vast dat de samenwerking, en regelmatige samenkomst met andere gemeenten, een verstandige keuze is geweest. De overheid lanceert in een toenemend tempo nieuwe plichten, regels en richtlijnen voor de communicatie naar de burger. Voor een individuele gemeente is het bijna onmogelijk deze stroom aan informatie te verwerken. Zowel in hoeveelheid als complexiteit. Daarnaast is de rol en het belang van een goed functionerende website inmiddels niet meer weg te denken in de gemeentelijke dienstverlening.

TYPO3gem heeft zich niet aleen bewezen als een platform waarin je hierover vraagstukken kunt bespreken, maar vooral om in gezamenlijk verband problemen het hoofd te bieden. het open source-model van TYPO3 leent zich er bij uitstek voor om de samenwerking met anderen gemeenten aan te gaan. Vaak zelfs ook als het gaat om de gezamenlijk financiering van technische oplossingen. Daarnaast werken veel TYPO3-gemeenten amen met een of meerdere commerciele dienstverleners en bijvoorbeeld met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente (KING). Ook zulke partijen zijn zich steeds vaker bewust van de kracht en grootte van TYPO3gem. In de open sfeer van een TYPO3gem-bijeenkomst worden ook de ervaringen met deze partijen besproken en dat leidt tot kennis die veel leden goed kunnen gebruiken.

Natuurlijk zijn er nog meer voordelen van een lidmaatmaatschap van TYPO3gem. De toename van het aantal leden is daarvan het onomstotelijke bewijs.”

Auteur: Hank van Empel