Netwerk voor online professionals

TYPO3 en Open Source software ontwikkeling in het algemeen, is de verbindende factor van de professionals die lid zijn van de vereniging TYPO3gem. TYPO3gem is erop gericht om leden van de vereniging te faciliteren in kennisdelen en mogelijkheden te bieden om samen te werken in de ontwikkeling van gemeentelijke websites.

Gebruikers zijn vrij om het CMS te gebruiken zoals zij willen en kunnen daarbij zelf een dienstverlener kiezen om hen te helpen. TYPO3 kan gratis worden gedownload en gemeenten kunnen er zelf hun websites mee inrichten of laten inrichten.

TYPO3gem houdt de elementen van Open Overheden hoog in het vaandel en biedt alle leden daarom ten alle tijden:

  • onafhankelijkheid van leveranciers
  • transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid
  • interoperabiliteit
  • pakket-onafhankelijke koppelingen en open standaarden volgens de OSOSS definitie in toepassingen als tekstverwerker, middleware, mail, agenda en geografische informatiesystemen
  • digitale duurzaamheid
  • inzicht in de werking van oplossingen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de WBP, om audits uit te voeren en voor controle op de informatiebeveiliging.
  • de werking van oplossingen op meerdere platforms
  • de mogelijkheid een oplossing door meerdere partijen te laten onderhouden. Er kan daarbij ook worden gewisseld van leverancier en er blijft ruimte voor latere innovatie.
  • gegevensopslag in een toekomstbestendig format.

TYPO3gem onderschrijft deze elementen als belangrijke eigenschappen om als gebruiker van systemen voldoende vrijheid te behouden en om als overheid verantwoording af te kunnen leggen over beleid en uitvoering.

Statuut en huishoudelijk reglement

Op 24 september 2008 heeft het voorlopig bestuur in samenwerking met SDGI uit Ede de formele oprichting van TYPO3gem voltrokken. De statuten zijn gedeponeerd bij notaris Dangremond in Barneveld. Verder is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. In december 2010 zijn de statuten op enkele punten aangepast en opnieuw vastgesteld. Ditzelfde geldt ook voor het huishoudelijke reglement per 7 juni 2013.

De administratie van de vereniging is ondergebracht bij SDGI in Ede. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 11 december 2008 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement bekrachtigd.

Volg onze ontwikkelingen

sluit aan bij onze discussie op linkedin

Vereniging TYPO3gem verbindt 131 professionals uit de volgende gemeenten

CONTACT

Bel voor vragen over de vereniging met Inge Lucas, telefoon 0318 538 475, of een van onze ambassadeurs. U kunt ook een bericht achterlaten via het formulier.