Regiobijeenkomsten over toegankelijkheid

De wet- en regelgeving op het gebied van toegankelijkheid van digitale dienstverlening en informatievoorziening is volop in beweging. Een Europese richtlijn op het gebied van digitale toegankelijkheid voor de publieke sector is van kracht en 1 januari 2017 is de Wet Gelijke Behandeling aangepast. De Nederlandse overheid vernieuwt binnenkort het verantwoordingsmodel voor de publieke sector: van ‘controle’ naar een ‘in control verklaring’, met een duidelijke rol voor de verantwoordelijk bestuurder. Deze ontwikkelingen hebben impact op de verantwoordelijkheid van bestuurders binnen gemeenten.

Stichting Accesibility merkt dat het onderwerp 'op de vloer' steeds meer leeft, maar dat het bestuurlijk vaak nog niet geland is. Er gaat een brief naar alles colleges, tegelijk zou het goed zijn om betrokkenen binnen gemeentelijke organisaties hiervan op de hoogte te brengen. 

Accesibility organiseert in samenwerking met Logius op 4 plaatsen in het land bijeenkomsten om kennis en achtergronden te delen. Deze bijeenkomsten helpen om aandacht binnen de gemeente te krijgen voor het onderwerp digitale toegankelijkheid.

Data:

  • Utrecht, 9 november van 14:00-16:00 uur
  • Zwolle, 13 november van 14:00-16:00 uur
  • Eindhoven, 16 november van 14:00-16:00 uur
  • Den Haag, 20 november van 14:00-16:00 uur

Tijdens de kennisbijeenkomsten worden deelnemers bijgepraat over het huidige bestuurlijk kader en de recente en komende ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. We lichten toe wat dit betekent voor de eigen digitale dienstverlening van gemeenten, wat dit van bestuurders vraagt als eindverantwoordelijke en hoe men zich kan voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Met name wordt stilgestaan bij de reikwijdte van ‘in control zijn’: wat vraagt dit voor een structurele aanpak van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie.

Hoe actueel het onderwerp is en hoe het bestuursaansprakelijkheid raakt blijkt uit de uitspraak van het College voor de Rechten van Mens van afgelopen week in het kader van de Wet Gelijke Behandeling (WGBH/CZ) waarin wordt gesteld dat de Rabobank discrimineert omdat zij bij een verbouw onvoldoende rekening houden met een gebruiker met een beperking.