Werkgroep WAT: De toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid van de gemeentelijke website is, met het oog op de Wet Toegankelijkheid, een actueel onderwerp. Na meerdere keren gesproken te hebben over de reikwijdte van deze wetgeving en over het inbedden van de toegankelijkheidsverklaring in de organisatie stond de online Werkgroep WAT op donderdag 8 oktober in het teken van de toegankelijkheidsverklaring zelf. Uit eerdere ervaringen bleek dat het invullen van de verklaring op bepaalde punten vragen oproept. Bovendien blijkt dat de wijze waarop de verklaring ingevuld wordt effect heeft op de gegeven status aan de verklaring zelf.

Status ook afhankelijk van intentie

Met het presenteren van wat actuele cijfers gaf Bas van Rens, werkzaam bij Daadkracht, een mooie aftrap. Hij liet zien dat er inmiddels 1.049 exemplaren van de verklaring online stonden. Slechts 6% daarvan met de status A. Nancy Dooijes van Gemeente Heemstede deelde haar ervaringen over het toewerken naar een hogere status. Door geautomatiseerde onderzoeken uit de verklaring te halen en in plaats daarvan aan te geven dat het onderzoek is aangevraagd, zag zij de status voor haar gemeente van d naar c veranderen. Rens bevestigt dat er toegewerkt dient te worden naar een onderzoek dat uitgevoerd is door een specialist en dat de intenties van de gemeente meewegen in het toekennen van een hogere status. Blijft een gemeente hangen in status D dan geeft dat voor de gemeentelijke organisatie in sommige gevallen aanleiding om toegankelijkheid hoger op de agenda te zetten. 

Regie in eigen hand

Robert van Galen (Gemeente Heemskerk) benadrukt dat leverancierkeuzes vanzelfsprekend ook meer gaan afhangen van de mate waarin voldaan wordt aan de toegankelijkheidseisen. Tegelijkertijd liggen de eisen in sommige gevallen ook juist bij de leverancier, bijvoorbeeld bij het ondertitelen van video.

Sponsor WIND Internet prikkelde de deelnemers van de werkgroep door te stellen dat de gemeente geen gebruik van externe systemen zou hoeven te maken. Jan ten Hoor riep op om de regie in eigen handen te nemen en in te zetten om met API’s te werken, waardoor de webskills van de leverancier niet het uitgangspunt hoeven te zijn maar enkel informatie opgehaald hoeft te worden. Voorbeelden die WIND Internet op dit gebied heeft of in ontwikkeling liggen op het gebied van kaarten, raadsysteem en ibabs. 

Volg onze ontwikkelingen

sluit aan bij onze discussie op linkedin